ČO JE LEAF ACADEMY?

Sme medzinárodná internátna stredná škola v Bratislave. Našim poslaním je poskytovať vzdelanie na svetovej úrovni aktívnym študentom zo stredoeurópskeho regiónu a aj mimo neho, bez ohľadu na ich sociálno-ekonomické zázemie.

ČO UČÍME A AKO?

Naše jedinečné učebné osnovy v sebe spájajú akademické kurzy, ktoré pripravujú študentov na získanie medzinárodne uznávaného diplomu AP International Diploma alebo AP Capstone Diploma, s vlastnými LEAF Academy kurzami, ktoré sa zameriavajú na rozvoj leadershipu, hodnôt a charakteru.

Učebné osnovy počas celého štúdia sú okrem iného zamerané na získanie praktických zručností. Študenti uplatňujú všetko, čo sa naučili, na skutočných projektoch v spolupráci s našimi partnermi.

Podnikavé líderstvo

Program podnikavého líderstva (Entrepreneurial Leadership) je zameraný na rozvoj medziľudských a líderských zručností, ktoré sú základným predpokladom budúcich vedúcich osobností strednej Európy. Dôležité je prepojenie s reálnym svetom prostredníctvom externých prednášajúcich, kreatívnych skupinových úloh, simulácií, prípadových štúdií, prevádzkovania vlastného biznisu či spolupráce s firmami a organizáciami.

VIAC INFORMÁCIÍ

Rozvoj charakteru

Program kladie dôraz na sebaspoznávanie ako aj na objavovanie a rozvoj svojich silných stránok a hodnôt. Prostredníctvom zážitkového učenia, diskusií a individuálnych alebo skupinových reflexií hľadajú študenti odpovede na základné otázky ako: Kto som a aké sú moje najsilnejšie stránky? Čo si cením a akým spôsob robím svoje rozhodnutia? Ako môžem ovplyvňovať iných?

VIAC INFORMÁCIÍ

Prírodné vedy, technológie, technika a matematika (STEM)

Kritické myslenie, riešenie problémov a kladenie otázok sú základnými prvkami STEM programu, ktorý zahŕňa interdisciplinárne kurzy matematiky, fyziky, biológie, chémie, informatiky a inžinierstva.

VIAC INFORMÁCIÍ

Stredoeurópske štúdiá

Program stredoeurópskych štúdií je multidisciplinárny program, ktorý u študentov rozvíja hlbšie porozumenie nášho regiónu ako aj širšieho zahraničia. Program sa venuje témam ako identita, štát a autorita, nacionalizmus, rituály a tradície, alebo konflikt a zmena. Na získanie prehľadu a hlbšieho porozumenia základov politiky, sociológie, etiky a filozofie používame rôzne prípadové štúdie z histórie a literatúry.

VIAC INFORMÁCIÍ

get-to-know

SPOZNAJ
LEAF
ACADEMY

STAŇ SA SÚČASŤOU NAŠEJ KOMUNITY

Sme stredná škola rezidenčného typu, pretože veríme, že spoločný život na internáte a vzdelávanie sa i mimo vyučovacích hodín v komunite študentov z rôznych prostredí a krajín vytvára nespočetné množstvo príležitostí na rast. Študenti sú v LEAF Academy sprevádzaní odborným tímom učiteľov a ďaľších zamestnancov, ktorí zabezpečujú, že čas strávený mimo vyučovania napomáha osobnému rozvoju, a je zároveň zábavný a bezpečný. LEAF Academy v číslach:

MÔŽEM SI DOVOLIŤ ŠTÚDIUM NA TEJTO ŠKOLE?

Každý si môže dovoliť štúdium na LEAF Academy! Škola je dostupná pre všetkých šikovných študentov bez ohľadu na to, koľko ich rodičia zarábajú a či si to môžu dovoliť. Na LEAF Academy totiž funguje rozsiahly štipendijný program, v rámci ktorého je možné získať štipendium až do výšky 98% celkových poplatkov.

Záleží len na tvojej prihláške a jednoducho – na tebe.

Zaujala ťa LEAF Academy, no máš záujem ešte o viac informácií?