ČO JE LEAF ACADEMY?

Sme medzinárodná internátna stredná škola s možnosťou denného štúdia pre študentov z Bratislavy a okolia. Našim poslaním je poskytovať vzdelanie na svetovej úrovni aktívnym študentom zo stredoeurópskeho regiónu a aj mimo neho, bez ohľadu na ich sociálno-ekonomické zázemie.

ČO UČÍME A AKO?

Naše jedinečné učebné osnovy v sebe spájajú akademické kurzy, ktoré pripravujú študentov na získanie medzinárodne uznávaného diplomu AP International Diploma alebo AP Capstone Diploma, s vlastnými LEAF Academy kurzami, ktoré sa zameriavajú na rozvoj leadershipu, hodnôt a charakteru. Učebné osnovy počas celého štúdia sú okrem iného zamerané na získanie praktických zručností. Študenti uplatňujú všetko, čo sa naučili, na skutočných projektoch v spolupráci s našimi partnermi.

Podnikavé líderstvo
Program podnikavého líderstva (Entrepreneurial Leadership) je zameraný na rozvoj medziľudských a líderských zručností, ktoré sú základným predpokladom budúcich vedúcich osobností strednej Európy. Dôležité je prepojenie s reálnym svetom prostredníctvom externých prednášajúcich, kreatívnych skupinových úloh, simulácií, prípadových štúdií, prevádzkovania vlastného biznisu či spolupráce s firmami a organizáciami. VIAC INFORMÁCIÍ
Rozvoj charakteru
Program kladie dôraz na sebaspoznávanie ako aj na objavovanie a rozvoj svojich silných stránok a hodnôt. Prostredníctvom zážitkového učenia, diskusií a individuálnych alebo skupinových reflexií hľadajú študenti odpovede na základné otázky ako: Kto som a aké sú moje najsilnejšie stránky? Čo si cením a akým spôsob robím svoje rozhodnutia? Ako môžem ovplyvňovať iných? VIAC INFORMÁCIÍ
Prírodné vedy, technológie, technika a matematika (STEM)
Kritické myslenie, riešenie problémov a kladenie otázok sú základnými prvkami STEM programu, ktorý zahŕňa interdisciplinárne kurzy matematiky, fyziky, biológie, chémie, informatiky a inžinierstva. VIAC INFORMÁCIÍ
Stredoeurópske štúdiá
Program stredoeurópskych štúdií je multidisciplinárny program, ktorý u študentov rozvíja hlbšie porozumenie nášho regiónu ako aj širšieho zahraničia. Program sa venuje témam ako identita, štát a autorita, nacionalizmus, rituály a tradície, alebo konflikt a zmena. Na získanie prehľadu a hlbšieho porozumenia základov politiky, sociológie, etiky a filozofie používame rôzne prípadové štúdie z histórie a literatúry. VIAC INFORMÁCIÍ

Prihlasovanie do regulérneho výberového procesu bolo ukončené 28. februára 2023.

Vyplnenie prihlášky je stále možné aj po tomto termíne. Avšak takéto prihlášky budú do výberového procesu zaradené až po spracovaní všetkých prihlášok, ktoré sme obdržali v riadnom termíne, a len pokiaľ nebudú obsadené všetky voľné miesta pre 2- a 4-ročný program.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom prihlášok, kontaktujte náš prijímací tím na info@leafacademy.eu.

 Zaujala vás LEAF Academy, no potrebujete viac informácií?

get-to-know

SPOZNAJ
LEAF
ACADEMY

STAŇ SA SÚČASŤOU NAŠEJ KOMUNITY

Sme stredná škola so silným rezidenčným programom. Veríme, že spoločný život na internáte a vzdelávanie sa i mimo vyučovacích hodín v komunite študentov z rôznych prostredí a krajín vytvára nespočetné množstvo príležitostí na rast. Študenti sú v LEAF Academy sprevádzaní odborným tímom učiteľov a ďaľších zamestnancov, ktorí zabezpečujú, že čas strávený mimo vyučovania napomáha osobnému rozvoju, a je zároveň zábavný a bezpečný. LEAF Academy v číslach:

MÔŽEM SI DOVOLIŤ ŠTÚDIUM NA TEJTO ŠKOLE?

Každý si môže dovoliť štúdium na LEAF Academy! Škola je dostupná pre všetkých šikovných študentov bez ohľadu na to, koľko ich rodičia zarábajú a či si to môžu dovoliť. Na LEAF Academy totiž funguje rozsiahly štipendijný program, v rámci ktorého je možné získať štipendium až do výšky 98% celkových poplatkov (v závislosti od finančnej situácie rodiny uchádzača o štúdium). Slovenskí študenti môžu vyplniť prihlášku na LEAF Academy, aj keď si už podali prihlášku na iné dve slovenské stredné školy. Prihláška na LEAF Academy sa medzi ne nepočíta.

Prihlasovanie na školský rok 2023/2024 je otvorené do 28. februára 2023.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom prihlášok, kontaktujte náš prijímací tím na info@leafacademy.eu.

 

Ak chcete dostávať najčerstvejšie informácie priamo do emailovej schránky, prihláste sa na odber našich noviniek.

 Zaujala vás LEAF Academy, no potrebujete viac informácií?

Ak chceš dostávať najčerstvejšie informácie o LEAF Academy priamo do tvojej emailovej schránky, prihlás sa na odber našich noviniek.