Wellbeing oddelenie

Emočné zdravie našich študentov je pre nás rovnako dôležité ako ich výsledky v škole. Uvedomujeme si, že život v škole má mnoho aspektov. Je dokázané, že to, ako sa študenti cítia ovplyvňuje ich kognitívny vývin a schopnosť učiť sa. Veríme, že škola je prostredie, ktoré má obrovský potenciál ovplyvňovať emočné zdravie detí a ich povedomie o duševnom zdraví. Veríme, že včasné rozpoznanie problémov v oblasti duševného zdravia, či emočného distresu je kľúčové pre poskytnutie efektívnej pomoci.

Hlavným cieľom Wellbeing tímu na LEAF Academy  je podporovať duševné zdravie, pohodu a odolnosť študentov. Náplňou našej práce sú: 

 • Individuálne poradenské stretnutia so študentmi,
 • Prevenčné aktivity, ktoré sú súčasťou wellbeingového programu, ktorý na škole realizujeme celoročne,
 • Poradenské stretnutia s rodičmi, ktorí majú obavy o mentálne zdravie svojich detí,
 • Poradenstvo s advisormi študentov,
 • Konzultácie s učiteľmi o potrebách študentov, podpora akademického napredovania,
 • Podpora procesu začleňovania študentov so špeciálnymi potrebami, tvorba dokumentácie k integrácii študentov so špeciálnymi potrebami.

S čím vieme pomôcť:

 • Problémy s akademickým napredovaním (Nedarí sa mi tak ako by som chcela)
 • Vzťahy s rovesníkmi, ako zapadnúť do komunity (Neviem, či zapadám. Mám pocit, že som si nenašla kamarátov!)
 • Problémy s adaptáciou na nové prostredie (Neviem, či si zvyknem na intrák, či zapadnem).
 • Problémy v oblasti emócií a sociálneho tlaku (Som vystresovaná, prežívam úzkosť, neviem či je to OK.)
 • A mnoho ďalšieho

TÍM ODDELENIA WELLBEING

Náš tím sa skladá z 3 členiek – všetky sú vzdelané v psychológii, psychoterapii a majú širokú škálu skúseností v oblasti práce s deťmi, dospievajúcimi a dospelými.

Hana Kuc

Vedúca oddelenia, community counselor

Hana je licencovaná psychologička s viac ako 15 ročnými skúsenosťami v sociálnej oblasti. Predtým, ako sa vrátila do Bratislavy, žila 23 rokov v New Yorku, kde ukončila štúdium psychológie a pracovala v rôznych oblastiach sociálneho systému štátneho aj súkromného sektora. Predtým, ako sa stala súčasťou WB teamu na LEAF Academy, Hana riadila programy pre pacientov so závislosťou, poskytovala terapiu pre adolescentov a rodiny, a viedla workshopy pre poradcov v oblasti závislostí.

Katarína Búřilová

Community counselor

Katka študovala psychológiu na Komenského Univerzite a 10 rokov pracovala v oblasti HR v prostredí biznisu aj v neziskovom sektore. V organizácii mala na starosti nastavenie HR procesov od úplnej nuly, potom sa rozhodla pokračovať ďalej ako Community counselor a sprevádzať študentov na ceste za sebapoznaním. Má ukončený psychodynamický výcvik v psychoterapii s viac ako 7 ročnou skúsenosťou v oblasti poradenstva.

Mária Balážová

Community counselor

Majka je psychologička a psychoterapeutka. Má množstvo skúseností s prácou v oblasti duševného zdravia. 10 rokov pracovala ako výskumníčka vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie a tiež v ambulancii klinickej psychológie, kde získavala klinickú expertízu. Má skúsenosti s poradenstvom v rôznych oblastiach detského vývinu. V LEAF Academy pracuje 3 roky.

AKO SA S NAMI SPOJIŤ

Ak sa chcete spojiť s konkrétnou poradkyňou, napíšte jej email. Ak neviete komu napísať, použite náš všeobecný email: Wellbeing@leafacademy.eu a my sa budeme snažiť odpísať, čo najskôr. 

Študenti nás môžu navštíviť aj v našej kancelárii na Sasinkovej 6 v Bratislave.