Virtuálna návšteva školy predstavuje sériu live streamov, kde sa postupne dozviete všetko o štúdiu na medzinárodnej strednej škole LEAF Academy. Každé stretnutie je zamerané na inú tému. / Virtual Campus Visit represents a series of live streams, where you will learn everything about the studies at international high school LEAF Academy. Each event will be dedicated to a specific topic . 

Svoje otázky môžete klásť kedykoľvek cez Slido link alebo priamo pod videom. Ak máte záujem o notifikáciu vždy pred najblizším webinárom, zaregistrujte sa na jednotlivé témy. / You can ask your questions via Slido link or directly below the video. If you would like to be notified before each livestream, please register for the event. 

UPLYNULÉ WEBINÁRE / PAST WEBINARS: 

  • 13.1.2021 – Predmety a spôsob výučby  / Curriculum and way of teaching – VIDEO (in Slovak)
  • 20.1.2021 – Život na internáte a mimoškolské aktivity (v angličtine) / Residential life and co-curricular activitiesVIDEO (in English)
  • 27.1.2021 – Uplatnenie absolventov (v slovenčine) / Life after LEAF Academy – VIDEO (in Slovak) 
  • 10.2.2021 – Prijímací proces (v slovenčine) / Admission process (in Slovak) – VIDEO (in Slovak) 
  • 17.2.2021 –  Štipendiá a poplatky (v slovenčine) / Scholarships and fees – VIDEO (in Slovak) 
  • 24.2.2021 – Samofinancované štúdium (v angličtine) / Rolling Admissions VIDEO (in English)  

Tešíme sa na virtuálne stretnutie s vami / We look forward to meet you virtually 🙂