top of page

Výberový proces

Daniel_Dluh8_-_LEAF_2021_-_Internet_108_edited.jpg

VÝBEROVÝ PROCES

Záujemcovia o štúdium na LEAF Academy sa môžu prihlásiť do 2-ročného alebo 4-ročného programu. 

  • 4-ročný program predstavuje celý stredoškolský program a pokrýva 1. až 4. ročník strednej školy

  • 2-ročný program je diplomový a pokrýva 3. a 4. ročník strednej školy

Pre akademický rok 2024/2025 Academy otvorí 2-ročný študijný program a 4-ročný študijný program bude otvorený za predpokladu dostatočného dopytu.

Pre oba programy ponúkame možnosť rezidenčného a denného štúdia. 

  • Denné štúdium zahŕňa vyučovanie, mimoškolské aktivity (kluby, šport), školské výlety a rezidenčné víkendy 

  • Rezidenčné štúdium navyše zahrňa aj ubytovanie (vrátane víkendov) a celodennú stravu (5x denne) 

POSTUPNÝ VÝBEROVÝ PROCES

Proces je určený pre všetkých študentov, ktorí majú samostatné finančné prostriedky na pokrytie celého štúdia na LEAF Academy. Prihláška a prijímací proces sú otvorené počas celého školského roka. Upozorňujeme, že zahraniční študenti z krajín mimo schengenského priestoru si musia dať dostatok času na prijímací proces a žiadosť o vízum. Prijatí študenti musia pred začatím procesu podávania žiadostí o schengenské víza preukázať svoje finančné prostriedky.

 

 

 

 

 

 

admission-process-flowchart-B.jpg
poplatky:

24 900 EUR -ročné školné pre rezidenčných študentov

18 900 EUR - ročné školné pre denných študentov

Zahrnuté v poplatkoch:

Ubytovanie v dvojlôžkové izby s vlastnou kúpeľňou, školné, letiskový transfer, VISA podpora, EAL lekcie v prípade potreby, 3 jedlá denne + občerstvenie, víkendové aktivity, wi=fi pripojenie, zdravotná starostlivosť, práčovňa, výlety, outdoorové a zážitkové aktivity, kluby, a mimoškolské aktivity.

Pre viac informácií o LEAF Academy International Admissions kontaktujte:

Jana Sheppard

jana.sheppard@leafacademy.eu
Skype: jana.sheppard.marketing
WeChat: JanaShep71 

bottom of page