top of page

Osnovy

Daniel_Dluh8_-_LEAF_2022_-_Internet_0091_edited.jpg

OSNOVY

LEAF Academy je medzinárodná stredná škola založená na jasných hodnotách a princípoch. Škola ponúka 2-ročný a 4-ročný stredoškolský študijný program. Učebné osnovy oboch programov sú zostavené tak, aby budovali u študentov nielen základné akademické vedomosti, ale aj nevyhnutné zručnosti a postoje potrebné pre úspech mladých ľudí v dynamickom prostredí 21. storočia.

LEAF Academy ponúka 4-ročný aj 2-ročný stredoškolský program, pre školský rok 2024/2025 bude ponúkaný len 2-ročný program. Druhý rok 4-ročného programu môže byť ponúknutý, ak dopyt dosiahne dostatočnú úroveň.

4-2-year-program-600x264.jpg

Naše unikátne učebné osnovy v sebe spájajú akademické kurzy, ktoré pripravujú študentov na získanie medzinárodne uznávaného diplomu AP® International Diploma alebo AP® Capstone Diploma, s vlastnými LEAF Academy kurzami zameriavajúcimi sa na rozvoj leadershipu, hodnôt a charakteru skrze naše programy podnikavého líderstva (Entrepreneurial Leadership), prírodných vied (STEM), stredoeurópskych štúdií (Central European Studies)a rozvoja charakteru (Character Development), s vlastnými LEAF Academy predmetmi. 

Ak sa chcete dozvedieť o obsahu predmetov v jednotlivých ročníkoch viac, pozrite si popisy predmetov v angličtine pomocou odkazu nižšie.

 

Náš stredoškolský program ponúka dva vstupné body, 1. ročník (9. ročník) alebo 3. ročník (11. ročník). Študenti nášho 4-ročného programu strávia prvé 2 roky podľa interne vypracovaného učebného plánu. Všetci študenti 3. a 4. ročníka okrem našich základných a voliteľných tried absolvujú aj niekoľko kurzov na univerzitnej úrovni Advanced Placement (AP).

LEAF Academy je tiež schválená College Board a ponúka program AP Capstone Diploma™.

 

Program AP Capstone Diploma™:

Študenti absolvujú dva povinné kurzy AP: AP Seminar a AP Research. Každý kurz je celoročný a AP Seminár je predpokladom pre AP Research. Oba kurzy sprevádzajú študentov dokončením výskumného projektu, písaním akademickej práce a prezentáciou svojho projektu. Tieto kurzy sú navrhnuté tak, aby dopĺňali ostatné kurzy AP, ktoré môže študent AP Capstone absolvovať. AP Seminar a AP Research namiesto vyučovania špecifických predmetov využívajú interdisciplinárny prístup na rozvoj kritického myslenia, výskumu, spolupráce, time managementu a prezentačných zručností, ktoré študenti potrebujú pre prácu na univerzitnej úrovni.

LA-PPT-1920x1080-04-section-separations-03.jpg

2-YEAR PROGRAM

Y3 and Y4: LEAF Academy curriculum & AP program

 • Entrepreneurial Leadership

 • Character Seminar

 • Central European Studies (Writing and Rhetoric)

 • LEAF Core (Mathematical Modelling and Statistics & Central European Studies)

 • National Language

 • Slovak as Foreign Language

 • AP courses

4-YEAR PROGRAM

Y1 and Y2: LEAF Academy curriculum

 • Entrepreneurial Leadership

 • Character Seminar

 • Central European Studies (Writing and Rhetoric & History and Social Studies)

 • STEM (Math, Science & Computer Science)

 • National language

 • Slovak as Foreign Language

 • Elective language courses

Y3 and Y4: LEAF Academy curriculum & AP courses

 • Entrepreneurial Leadership

 • Character Seminar

 • Central European Studies (Writing and Rhetoric)  

 • LEAF Core (Mathematical Modelling and Statistics & Central European Studies)

 • National Language

 • Slovak as Foreign Language 

 • AP courses

AP KURZY

 • AP 2-D Art and Design

 • AP Art History

 • AP Biology (every other year)

 • AP Calculus AB / BC

 • AP Chemistry (every other year)

 • AP Comparative Government and Politics

 • AP Computer Science A

 • AP Computer Science Principles

 • AP English Language and Composition

 • AP English Language and Literature

 • AP Environmental Science (every other year)

 • AP European History

 • AP French Language and Culture

 • AP German Language and Culture

 • AP Human Geography

 • AP Microeconomics

 • AP Macroeconomics

 • AP Physics C: Electricity & Magnetism

 • AP Physics: Mechanics

 • AP Psychology

 • AP Research

 • AP Seminar

 • AP Statistics

bottom of page