top of page
Daniel_Dluh8_-_LEAF_Koniec_2021-2022_-_Internet_0108_edited_edited.jpg

ŽIVOT PO LEAF ACADEMY

Po ukončení štúdia na LEAF Academy sa naši študenti stanú súčasťou veľkej a rozmanitej komunity absolventov LEAF programov, čo môže byť užitočný zdroj kontaktov do budúcna.

 

LIFE AFTER LEAF ACADEMY (LALA) PORADENSKÝ PROGRAM

 

Naši kariérni a univerzitní poradcovia pomáhajú študentom zhodnotiť ich budúce možnosti a vybrať si, plánovať, a pripraviť sa na to, čo nasleduje po štúdiu na LEAF Academy.

Poradenský program Life After LEAF Academy (LALA) sa zameriava hlavne na:

  • Pomoc študentom identifikovať ich jedinečné záujmy, silné stránky, zručnosti a pracovné preferencie, a viesť ich procesom kariérneho plánovania.

  • Poskytovanie informácií a rád ohľadom: kariéry a kariérnych možností, stáži, letných programov, GAP Year, výberu AP predmetov, a mnoho ďalších tém.

  • Podporu študentov pri hľadaní vhodných štipendií a univerzitných študijných programov po celom svete, ktoré vyhovujú ich požiadavkám a schopnostiam.

  • Podporu študentov pri univerzitnom plánovaní a procese podávania prihlášok na vysoké školy, so špecifickým dorazom na kvalitu a kompletnosť každej podanej prihlášky, ktorá čo najlepšie reprezentuje daného študenta.

Študenti LEAF Academy majú tiež prístup k ‘Start’ portálu kariérneho poradenstva.

start-logo_edited.png

Tento portál umožňuje študentom predovšetkým:

  • Absolvovať rôzne druhy kariérne orientovaných kvízov a dotazníkov

  • Oboznámiť sa so širokou škálou povolaní, ktoré zodpovedajú ich kariérnemu a osobnému profilu

  • Porozumieť faktorom, ktoré hrajú hlavnú rolu pri rozhodovaní sa o ich kariérnom smerovaní

  • Vytvoriť si jasnejší obraz o ich kariérnych ambíciách a možnostiach

Zistite viac informácií o aktuálnom profile školy LEAF Academy nižšie. 

LEAF-Academy_Rolling-admissions_brochure_2_2023-5_page-0001.jpg
bottom of page