top of page
LEAF_Academy-claim_01-1920 x 450 px.jpg

TERAZ DRUHÉ KOLO OTVORENÉ

Ak máš 14-17 rokov a potenciál pozitívne ovplyvňovať svet okolo seba, neváhaj a prihlás sa do LEAF Academy. Okrem cenných priateľstiev získate americký stredoškolský diplom s AP certifikáciou, vďaka ktorému splníte predpoklady na štúdium na prestížnych zahraničných univerzitách.


Sme medzinárodná stredná internátna škola s možnosťou denného štúdia pre študentov z Bratislavy a okolia. Naším poslaním je poskytovať vzdelanie svetovej úrovne aktívnym študentom zo stredoeurópskeho regiónu aj mimo neho. Chceme prispieť k rozvoju mladých ľudí s potenciálom stať sa osobnosťami, ktoré budú spájať charakter, dokonalosť, podnikateľské líderstvo a občiansku angažovanosť bez ohľadu na socioekonomické prostredie, z ktorého pochádzajú.

Čo mi môže štúdium na LEAF Academy ponúknuť?

LA-IKONY-hodnota-občianske-kritické-myslenie.png

Vďaka konceptu internátnej školy získate samostatnosť

Skúsenosti, ktoré získate na LEAF Academy, sa výrazne líšia od bežného školského života. Internátny komunitný život vám prinesie pevnejšie a intenzívnejšie priateľstvá, väčšiu nezávislosť a zodpovednosť. Lepšie pochopíte aj svojich rodičov, s ktorými sa budete oveľa menej hádať o drobnostiach (čo znamená, že sa budú ešte viac tešiť na váš príchod domov).

LA-IKONY-hodnota-obcianska-kreativita.png

So skutočným svetom sa spojíte vďaka inovatívnej výučbe

Učebné osnovy sú navrhnuté tak, aby budovali nielen základné akademické znalosti, ale aj nevyhnutné zručnosti a postoje potrebné pre úspech mladých ľudí v dynamickom prostredí 21. storočia. Okrem toho máme množstvo mimoškolských aktivít, kde sa môžete zapojiť do akademických krúžkov, športu či dobrovoľníctva.

LA-ICONS-value-excellency.png

Svoj potenciál objavíte vďaka inšpiratívnym učiteľom a komunite študentov

 

Tím LEAF Academy tvoria špičkoví odborníci pôsobiaci v rôznych oblastiach vrátane školstva, súkromného sektora, štátnej správy a mimovládnych organizácií. Naši učitelia vyučujú predmety vo svojej oblasti odbornosti a postarajú sa o vás rovnako, ako aj „internátni rodičia“, mentori, poradcovia, tréneri a organizátori mimoškolských aktivít.

Aké predmety vyučujeme?

Podnikavé líderstvo


Podnikavé líderstvo je jednou z hlavných študijných oblastí LEAF Academy. Štúdium spája prácu na reálnych projektoch s praktickým vzdelávaním, prípadovými štúdiami, či simuláciami. Tento prístup rozvíja u študentov schopnosť rozpoznať prekážky, premeniť ich na príležitosti a vedieť rozbehnúť akýkoľvek projekt alebo vybudovať vlastný biznis.

Image by Glenn Carstens-Peters

Odoberajte náš newsletter.

Ako vyzerá život na LEAF Academy?

LA-prezentacne-slidy-vzorka-cista-3.png

Ako poslať prihlášku?

352555_books_library_my_icon.png

Na pravidelné prijímačky sa môžete prihlásiť do 28. februára 2024. Nájdite si čas na vyplnenie celého formulára, zostaňte pri odpovediach úprimní a pred odoslaním si to ešte raz skontrolujte.

Môžete sa zapísať do 2- alebo 4-ročného programu strednej školy.

  • 4-ročný program predstavuje celý stredoškolský program.

  • 2-ročný program je diplomový a pokrýva posledné 2 roky strednej školy.

 

Pre oba programy ponúkame možnosť rezidenčného aj denného štúdia. Denné štúdium zahŕňa vyučovanie, mimoškolské aktivity (kluby, športy), školské výlety a pobytové víkendy. Okrem toho rezidenčné štúdium zahŕňa aj ubytovanie (vrátane víkendov) a celodennú stravu (5x denne).

Časté otázky

Pre koho je LEAF Academy vhodná?

Hľadáme študentov vo veku 14-17 rokov s potenciálom pozitívne ovplyvňovať svet okolo seba aj vďaka odvahe, iniciatíve a vytrvalosti. Nepozeráme sa na pozadie jednotlivých kandidátov. Sme otvorení pre všetkých študentov, ktorí chcú na sebe pracovať a zlepšovať svet, v ktorom žijú.

Akú úroveň angličtiny potrebujem?

Pre úspešné ukončenie 4-ročného štúdia je odporúčaná minimálna znalosť anglického jazyka na úrovni B1*, pre 2-ročný program je znalosť na úrovni B2*.
* Testy z angličtiny nie sú súčasťou prijímacieho konania, ale celý prijímací proces a samotný pohovor prebieha v anglickom jazyku. Pre uchádzačov o 4-ročný program je túžba intenzívne sa učiť anglický jazyk dôležitejšia ako ich súčasná schopnosť komunikovať v angličtine. Pre uchádzačov o 2-ročný program je dôležitá aj vôľa učiť sa anglický jazyk, je však potrebné počítať s tým, že študenti už na konci prvého školského roka na LEAF Academy absolvujú externé AP skúšky z angličtiny.

Prečo je LEAF Academy výnimočná?

Stredoškolské vzdelanie na LEAF Academy je:

  • Cenovo dostupné: Vďaka štipendijnému programu sa snažíme umožniť štúdium na LEAF Academy každému prijatému študentovi bez ohľadu na jeho finančné zázemie.

  • Svetovej úrovne: Snažíme sa udržiavať vysoké štandardy a kvalitu našich učebných osnov, vyučovacích metód a kladieme vysoké nároky aj na našich zamestnancov a študentov.

  • Prepojené s reálnym životom: Naše študijné programy obsahujú praktické postupy vychádzajúce z reálnych potrieb súčasného sveta s cieľom rozvíjať inovatívnosť, dizajnérske myslenie a schopnosť študenta orientovať sa a fungovať v spoločnosti.

  • Založené na hodnotách: Zodpovednosť, morálna odvaha, tolerancia, pokora a rešpekt sú základnými aspektmi života, štúdia a vedenia v globálne zmýšľajúcej spoločnosti.

Môžem si štúdium dovoliť?

Našou snahou je, aby všetci študenti, ktorí prešli výberovým konaním, mohli navštevovať LEAF Academy bez ohľadu na ich finančnú situáciu a pomery.

Študentom, ktorí sa kvalifikujú na základe svojej finančnej situácie, ponúkame obmedzený počet štipendií.
Z našich skúseností navrhovanú výšku štipendia akceptovalo 95,5 % rodičov prijatých študentov.

bottom of page