top of page
Daniel_Dluh8_-_LEAF_2022_-_Internet_0084 (1).jpg

Darujte 2%

Podporte vzdelávanie na svetovej úrovni na Slovensku Vaším darom 2% z dane. 

Ak ste Zamestnanec a ročné zúčtovanie Vám robí zamestnávateľa:

  1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť vyplníte a v bode VII vyznačíte „x“ – žiadam o vystavenie potvrdenia dane…. 

  2. Na základe tejto žiadosti Vám zamestnávateľ vydáPOTVRDENIE o zaplatení dane.

  3. Vyplňte tlačivoVYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

  4. Obe tieto tlačivá, Potvrdenie spolu s Vyhlásením, doručte poštou alebo osobne do 30.04.2024 na nezávislý daňový úrad. 

Údaje potrebné do daňového priznania /FO, PO/:

  • IČO: 50185641  

  • Právna forma: občianske združenie

  • Obchodné meno/názov: Akadémia LEAF - LEAF Academy

  • Sídlo: Sasinkova 13, 811 08  Bratislava

bottom of page