top of page

Náš tím

sa skladá z odborníkov svetovej triedy z rôznych prostredí vrátane vzdelávania, súkromného sektora, štátnej správy a mimovládnych organizácií. Sme komunita študentov, ktorí sa venujú LEAF-u poskytovať čo najlepšie vzdelanie jednotlivcom bez ohľadu na ich ekonomické zázemie. Okrem vyučovania vlastného predmetu preberajú tútori na seba úlohu internátnych rodičov, mentorov, poradcov, športových trénerov a organizátorov spoločných vyučovacích aktivít.

Chcel by si sa pridať?
bottom of page