top of page

Výberový proces

Daniel_Dluh8_-_LEAF_2021_-_Internet_108_edited.jpg

VÝBEROVÝ PROCES

Záujemcovia o štúdium na LEAF Academy sa môžu prihlásiť do 2-ročného alebo 4-ročného programu. 

  • 4-ročný program predstavuje celý stredoškolský program a pokrýva 1. až 4. ročník strednej školy

  • 2-ročný program je diplomový a pokrýva 3. a 4. ročník strednej školy

Pre akademický rok 2024/2025 Academy otvorí 2-ročný študijný program a 4-ročný študijný program bude otvorený za predpokladu dostatočného dopytu.

Pre oba programy ponúkame možnosť rezidenčného a denného štúdia. 

  • Denné štúdium zahŕňa vyučovanie, mimoškolské aktivity (kluby, šport), školské výlety a rezidenčné víkendy 

  • Rezidenčné štúdium navyše zahrňa aj ubytovanie (vrátane víkendov) a celodennú stravu (5x denne) 

Prihlášky sa zvyčajne prijímajú do konca februára a výberový proces sa ukončí v apríli (pozri aktuálny harmonogram). LEAF Academy ponúka obmedzený počet štipednií, ktoré budú prideľované na základe preukázania potreby konkrétneho študenta. 

Upozorňujeme, že ak sa uchádzate mimo stredoeurópskeho regiónu, počet medzinárodných štipendií pokrývajúcich plne preukázané potreby je obmedzený (1-2 štipendijné miesta, k dispozícii môžu byť aj čiastočné štipendiá).

Výberový proces pozostáva z prihlášky, z osobnostného testu, testu akademickej pripravenosti a interview. 

admission-process-flowchart_updated.jpg
bottom of page